Beregning af antenne.

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hvordan beregner jeg en antennes længde når jeg kender frekvensen jeg vil
modtage?

Så er der jo noget der hedder kvarte, halve og hele bølger. Hvilken er
kraftigst.?

Hilsen JanRe: Beregning af antenne.
En helt masse bits fra Ingelsen til dk.teknik.elektronik gav følgende:

Quoted text here. Click to load it

Antennens længde bør være lig med bølgelængden. Bølgelængden 'l' [m], findes
på baggrund af frekvensen 'f' [Hz] og lysets hastighed 'c' [m/s]:

l = c/f

Quoted text here. Click to load it

Kvartbølge, halvbølger o.s.v. er bl.a. et resultat af at det er vældigt
upraktisk, hvis man f.eks. vil sende og modtage privatradio på 27 MHz, kræver
det i princippet en 11 meter lang antenne, så kan man forkorte antennen
passende ned.
I øvrigt tror jeg at gruppen dk.fritid.hamradio (omend der nok er en del
overlap med dk.teknik.elektronik), er mere velegnet til dette spørgsmål,
hvorfor jeg tillader mig at CC'e og FUT'e til d.f.hamradio.

--
Med Venlig Hilsen:  Henrik Bøgh       ||        http://lagengymnastik.dk /

"Who gave him permission to play modern music?"
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Beregning af antenne.
Quoted text here. Click to load it

Der er i den forbindelse ikke noget, der hedder, hvilken en, der kraftigst.
Til lodret dipol regnes ? bølgelængde, da den er strømfødet i fødepunktet,
hvilket vil sige minimum spænding og max strøm, hvilket er mere
hensigtsmæssigt. Med en ? bølge er det omvendt: max spændig og min. strøm i
fødepunktet, hvilket kort sagt ikke er tilbøjelig til at skabe forstyrelser
i samme grad.

Alt det står nok i "Vejen til sendetilladelsen", der i givet fald kan lånes
på biblioteket.

Beregning af f.eks. en ? bølge antenne til 2 m. båndet = 145 MHz.

300.000 divideres med 145000 (kHz) = 2.07 m = 1/1 bølgelængde. Af
forskellige årsager (se strøm og spænding i fødepunktet) skal det nu
udregnes til ? bølge dipol ved at diidere 2,07 m. = 52 cm *
antennens/kablets forkortningsfaktor.

I praksis vil antennen afstemt til 145 MHz være ca. 47 - 51 cm lang. Den
sidste indstilling findes ved det bedste  SWR-forhold, hvilket måles med en
standbølgemåler. Hellere for lang en tråd. Der kan altid klippes, da det er
sværere at "klippe" på.
--
Med venlig hilsen
Karsten H. Jensen

We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline