Nutritional yeast

Yksinkertainen kysymys: "Mitä Suomen valtion kansantalous saa tehtyä niillä

100% puhtailla energiamäärillään, joita sille tuottaa esim. wanhasta palaneesta vesiekosähkövoimasta kunnostettu perinteinen pienvesivoimalayhtiömme Lapijoen sähkö 12v aikana. 10 000 000kWh?" Kertoen selkeää viestiä siitä miten oikeasti energianhuoltoamme pitäisi suunnata uusille urilleen.

L.S.19.05-08. (Kyse on siitä massiivisesta kuparin tuhlauksesta jota Posiva/TVO tunkee vuosimiljoonaksi totaalihaaskuun pois maailmasta jota muuten 30v jaksoissaan kiertävä neitseellinen kupari edustaa. Näin jää kansantaloudestamme kiertämättä 33 333 kertaa kyseinen 90 000t kuparitonnistomäärä. Huikein taloustappioin vuosimiljoonan jemmaansa. Se tietää tuleville sukupolvillemme käsittämättömän suuren jalomettaliaarteen poistumista talouskasvuistamme ikuisesti!) "Kuparikaan ei tule tyhjästä. Ympäristökeskuksen Outokummun kuparista laskemia. Yhteen (15t) loppusijoituskapseliin tarvittava kupari aiheuttaa 82 500kg hiilidioksidipäästöt. Energiaa kuluu noin 130 megawattituntia, (yhtä paljon kuin sähkölämmitteinen pientalo kuluttaa 6,5 vuodessa. )Polttoöljyä palaa 7

500kg ja kivihiiltä 29 000kg. Raakaöljyä tarvitaan 2 600kg. Kuparikaivoksessa kalliota on pilkottu yhden kapselin tarpeisiin lähes 500 tonnia. 12 000 uraanitonnin loppusijoitus edellyttää 6 000 polttoainekapselia. Lähde Suomen ympäristökeskus, Luvata Pori Oy Posiva".

Lasketaan nyt malliksi mitä puolestaan edustaa Lapijoen Sähkön tuotanto edelliseen ydinvoiman AIHEUTTAMIIN megasaastutukseen verrattuna.10

000MW/130MW/kiapseli= 77 kapselia/ 15 000kg. Lapijoen sähkön tähänastisella tuotannolla Suomen talous menetyksen sijaan SAISI:

-(10 000 000kWh sähkönä)

- 1 155 000kg puhdasta kuparia kansantalouteemme

- Säästäisi 6 352 500kg hiilidioksidipäästöt

- Polttoöljyä 577 500kg

- Kivihiiltä 2 233 000kg

- Raakaöljyä 200 200kg

- Kuparimalmia 38 500 000kg

Tällä aineella toisin käytettynä EI olisi loppusijoitettuna siis:

*154 000 kiloa plutoniumpolttoainekapseleita!*
  • 1 540 000 kg bentoniittia Posivaonkaloon!* _______________________________

n.50 712 200 kg materiaali vapaaseen käyttöön! ___________________________________

*Miten tätä enää voisi kommentoida? .. .. .MYKISTÄVÄÄ.. !
Reply to
Severi
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.