Servicemanual Electroluxdammsugare?

Hejsan,

våran dammsugare, en Electrolux Z5631 C (en s.k. Oxygenmodell) bara stannade. Ingen rök steg upp, ingen säkring gick, den bara stannade. Hittar ingen knapp för återställning av något överhettnings-, överströms- e.d. skydd. Skulle även kunna tänka mig att sladden blivit dålig. Men man måste ju komma in i eländet, helst utan att att förstöra skalet...

Finns ju en väldig massa manualer på nätet, men någon servicemanual, eller åtminstone en s.k. sprängskiss på den här modellen har jag inte hittat. Kommentarer, tips, någon?

Esko

Reply to
Esko Haukkanen
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.