uP zasilany z 3V

Czy mikrokontroler zasilany z 3V mogę programować za pomocą programatora stk200 bezpośrednio. Tzn czy potrzebna jest jakaś konwersja napięć pomiędzy uP a portem LPT?

Reply to
dArek
Loading thread data ...
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski

Bufor niezbędny, oczywiście zasilany napięciem pracy uC (LVC to fajna seria "5V tollerant", właśnie do tego stworzona). Ale po co rezystory? Przecież programator przed zdjęciem resetu wyłącza bufor aby nie przeszkadzać uC w normalnej pracy.

Reply to
Adam Dybkowski
Reply to
Piotr "Pitlab" Laskowski

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.