Siemens S5 <-> PC (DB9)

Loading thread data ...

Tak, ale ne bezpośrednio. Musisz użyć konwertera RS232<->TTY. Jest parę schematów w necie. Nie jest to nic skomplikowanego. Od strony S5 do komunikacji użyte są pętle prądowa 20mA, a od strony PC wiadomo - RS232.

Pozdrawiam

Reply to
Elp
Reply to
Włodzimierz Wojtiuk

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.