nieznajomy procek motoroli

Witam wszystkich

mam taki procek motoroli ZC432591 w urządzeniu przemysłowym ,nie wicie co to jest i czym to można programować ?

Bogdan

Reply to
Bogdan
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.