Laptop troche NTG

Witam

Jest sobie laptop VAIO SONY i tutaj mam ma³y problem z nim, je¶li pracuje na nim w rozdzielczo¶ci 1024x768 to obraz rozci±gniêty jest na ca³y ekran, jednak je¶li przechodzê do mniejszej rozdzielczo¶ci to po prostu zmniejsza mi siê obszar na ekranie, czyli jest sobie prostok±t z obrazem obtoczony czarn± obwódk±, po prostu przy zmianie rozdzielczo¶ci obraz nie rozci±ga siê na ca³y ekran a tylko siê zmniejsza. Oczywi¶cie nie jest to jaka¶ usterka jest to ca³kowicie normalne, s± laptopy które rozci±gaj± obraz na ca³ej powierzchni ekranu okupuj±c to strat± w jego jako¶ci, a ten laptop o którym mówiê po prostu zmniejsza sobie obraz i tutaj moje pytanie czy da siê co¶ zrobiæ aby ten obraz rozci±gn±³ siê na ca³y ekran ? mo¿e jest jaki¶ program do tego ? albo mo¿e jaka¶ ma³a sprytna przeróbka za³atwi³a by sprawê.

Reply to
Tranzystor
Loading thread data ...

Witam

Jest sobie laptop VAIO SONY i tutaj mam ma³y problem z nim, je¶li pracuje na nim w rozdzielczo¶ci 1024x768 to obraz rozci±gniêty jest na ca³y ekran, jednak je¶li przechodzê do mniejszej rozdzielczo¶ci to po prostu zmniejsza mi siê obszar na ekranie, czyli jest sobie prostok±t z obrazem obtoczony czarn± obwódk±, po prostu przy zmianie rozdzielczo¶ci obraz nie rozci±ga siê na ca³y ekran a tylko siê zmniejsza. Oczywi¶cie nie jest to jaka¶ usterka jest to ca³kowicie normalne, s± laptopy które rozci±gaj± obraz na ca³ej powierzchni ekranu okupuj±c to strat± w jego jako¶ci, a ten laptop o którym mówiê po prostu zmniejsza sobie obraz i tutaj moje pytanie czy da siê co¶ zrobiæ aby ten obraz rozci±gn±³ siê na ca³y ekran ? mo¿e jest jaki¶ program do tego ? albo mo¿e jaka¶ ma³a sprytna przeróbka za³atwi³a by sprawê.

Reply to
Tranzystor

Ja bym sprawdzi³ ustawienia w bios-ie w Toshiba Satellite pro 4200 tam to siê ustawia. no chyba , ¿e masz odpowiedni sterownik to jet równierz na F-ie.

U¿ytkownik Tranzystor w wiadomo¶ci do grup dyskusyjnych napisa³:bh808b$b2q$ snipped-for-privacy@nemesis.news.tpi.pl...

na

siê

którym

program

Reply to
Tech_man

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.