istnieje możliwosc odczytania device sygnature w atmega 128

witam. istnieje możliwość odczytania device sygnature z poziomu wykonywnaia kodu procesora chodzi mi oto aby zabepzieczyc program przed wgraniem do innego procesora poprzez weryfikacje device sygnature .??

Korzystam z avr studio.

Reply to
Dawid
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.