AVR i SPI

Mam AVRa skonfigurowanego jako Master SPI, pytanie dotyczy pinu SS (PB4 jest ustawiony jako wyjście)

Jeśli dobrze rozumiem pdfa to przy każdym wysłanym bajcie przez SPI, pin SS ma niski poziom - bo to master.

A co będzie w sytuacji gdy wysyłam kolejno dwa lub trzy bajty ? Na sygnale SS będą pojawiały się szpilki pomiędzy kolejnymi bajtami ?

Można jakoś wymusić aby przy każdej ramce zawierającej 3 bajty sygnał SS miał zawsze niski poziom ? Czy lepiej SS podpiąć pod inny pin i sterować ręcznie ?

Reply to
tomi
Loading thread data ...

tomi pisze:

Ten pin dla SPI w AVR ma znaczenie tylko jeśli ustawiony jest jako wejście. Gdy ustawisz go jako wyjście jego stan dla SPI nie ma znaczenia.

Paweł

Reply to
Paweł

Paweł pisze:

Musisz go sam odpowiednio wysterować. Po każdej ramce ustaw 1, bo inaczej slave może się zdesynchronizować.

Reply to
Dumak

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.