arm-gcc składnia instrukcji w asm

Witam !

  1. Co oznacza kropka w instrukcjach asm np.

b . ldr r0,[PC #2000 - . - 8]

  1. Zauważyłem, że zamiast etykiety stosowana jest liczba a adres skoku też jest dziwnie podawany. Co oznacza liczba zamiast etykiety np.:

1: ldr r0, [r1, #PMC_SR_OFFSET] tst r0, #PMC_SR_MOSCS beq 1b

1: ldr r0, [r1, #PMC_SR_OFFSET] tst r0, #PMC_SR_MCKRDY beq 1b

Paweł

Reply to
Paweł
Loading thread data ...

Paweł pisze:

formatting link

formatting link

Reply to
Zbych

... i wszystko stało się jasne.

Dziękuję !

Paweł

Reply to
Paweł

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.