Voeding JVC Video

Hallo ik heb hier een probleem met een video van JVC Type HR-J71MS. De voeding is stuk, ik heb een tor vervangen die kortgesloten was, het ging om de 2SC3616. Nu is er secondair nog iets mis want er komt geen spanning secondair. Is er iemand bekend met dit soort voeding en kan mij zeggen wat er nog meer stuk kan zijn.

Grt Toon.

Reply to
ToonH
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.