Samsung TV

Het betreft een Samsung TV model CX-7226W, het probleem bij dit toestel is het volgende: Bij tuning van de stations stopt deze niet en loopt gewoon verder. Het eigenaardige is nu dat ik niets kan vinden op internet over dit model, zelfs niet bij SAMSUNG. Weet iemand een oplossing voor het probleem en/of bestaat er een lijst van het gebruikte print. WT

Reply to
WT
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.