handleiding Sony TV

Hallo, heeft er iemand nog een handleiding liggen van de SONY TV : KV-C2573E. Dit is al een ouder type en er moeten een paar zenders op veranderd en terug vastgelegd worden. Via de 'C' toets kan ik wel alle kanalen erop krijgen maar hoe moet ik ze vervolgens vastleggen? Dank bij voorbaat. Staf

Reply to
Staf
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.