8-bit D/A en A/D converter gezocht

Hallo iedereen.

Ik ben op zoek naar een component die D/A en A/D conversie kan doen, en ook een I2C bus heeft. Een beetje zoals de PCF8591 van philips

formatting link
Dit IC heeft vier analoge ingangen, en één uitgang. Het probleem is, dat ik slechts één ingang nodig heb, en minimum 4 uitgangen. weet iemand of er zo'n soort IC bestaat?

Ik ben al een dag of drie op zoek, maar kan er geen vinden via het internet. Heeft iemand van jullie misschien ooit nog met zoiets gewerkt? Dank jullie wel!!!

mvg, Lorenzo

Reply to
Harbinger of Doom
Loading thread data ...

Maxim heeft een IC met 8 stuks 8-bit analoge uitgangen. Daarvan kun je = er ook een of meer, met een comparator, gebruiken om een A/D te maken. = Als je niks passends kunt vinden kun je het altijd nog op die manier = doen.

Jaap.

Reply to
Jaap

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.