Phillips TV defekt

Hej. Mit gode gamle Phillips TV type PH 285590 er holdt op med at vise billede. Dvs. lyd er ok, men billedet består af en smal lys stribe vandret på skærmen. Jeg har efterloddet højspændingen og alle komponenter på køleplader. Er der andet jeg selv kan forsøge. Hilsen Poul

Reply to
Poul Keseler
Loading thread data ...

Poul Keseler skriver:

Det er galt med vertikalafbøjningen.

Enten har du en spænding der er faldet sammen, eller blot en transistor der er feset af...

Klaus

--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
   Modeltog, internet, gratis spambekæmpelse, elektronik og andet:
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.