OPAMP, Zout

OPAMP (LM358):

Rin+ = 3K Rin- = 3K Rilbakekopling, Out tll In- = 33K (Gain = 11)

Hva blir Zout?

Eller, hvor liten motstand kan jeg bruke som inngang til neste trin? Neste trin skal ha gain på ca. 45, og jeg ønsker "store strømmer"

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

Hej Harald

Kig på:

formatting link

formatting link
Citat: "... Zout(NI) = Zout/(1 + AolB) ..."

Aol - forstærkning open-loop (uden modkobling)

B er defineret højere oppe i linkens side.

Glenn

Reply to
Glenn

formatting link

Takk. Dette var enkelt og godt forklart. Jeg har ikke lært det, fordi der ikke var noe å lære i det kapitlet, det kom i kapitlet om kretsimpedanse.

HM

Reply to
Harald Mossige

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.