Lader lave underlige lyde

Hej NG

Jeg håber der er nogle klogere hoveder herinde. For jeg får ingen svar i dk.edb.hardware.baerbar....

Laderen/strømforsyningen til min bærbar laver underlige skrattelyde og hyletoner. Jo mere bærbaren arbejder des mere larmer den. Lydene kører ligesom i takt med harddisken. Spørgsmålet er, om den er farlig at bruge? (kortslutning/brand etc.) Er den ved at være færdig, eller har det ikke nogen betydning? Den er ca.

3½år gammel.

/Martin

Reply to
WR
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.