Jording i praksis

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
PLS problem.
Mange kabler (0,22 qnn) består av enkeltpar som er skjerma med ein
aluminiumsfolie, som er ledande bare på eine sida. Eg kjem inn med manfe
slike kabler, og skal jorda skjermane "i same punkt" (= "skinne?). Der kjem
fleire kabler etter som tida går. Korleis blir det utført i rraksis?.

Slike kabler ligg ofte inne i ein fletta skjerm. Kor lang lengde må vei
rekna for at aluminiumsskjermen skal ha "trygg" forbindelse til den fletta
skjermen?

HMRe: Jording i praksis

Quoted text here. Click to load it
kjem
Så længe du ikke har brumproblemer, er det ligegyldigt.

--
Med venlig hilsen
Karsten H. Jensen


Re: Jording i praksis

"KHJ" <bitosnabelatdcadslpunktumdk> wrote in message
Quoted text here. Click to load it
fletta
Ved analoge innganger er der alltid støyproblemer (som kan filtereast i
software).

HMRe: Jording i praksis

Quoted text here. Click to load it
Nå, det er nu ikke min erfaring - og da slet ikke, hvis du kan holde en CMR
på 80-90 dB. Du kan jo ikke blande software ind i problematiken, for så
bevæger du dig ind på DAP, og det var der vist ikke tale om.

--
Med venlig hilsen
Karsten H. Jensen


Re: Jording i praksis
Hej Harald,


Quoted text here. Click to load it

Normalt er der en "loddetråd" der har forbindelse med alu-skærmen.


Quoted text here. Click to load it

Kommer nok an på hvor god forbindelse du kan give dem.


--
Venlig hilsen,
Søren
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Jording i praksis

Quoted text here. Click to load it

Nei Søren, nå synes eg du tøyser litt.
Når eg først skal/har lagt kabler av "alle" varianter, så vil eg avslutta
dei på ein pen, ryddig  og korekt måte; eg vil ta hand om eventuelle
støyproblemer allerede ved legging av kablane. Du bør vera enig, det å jorda
slik al.folie har lett for å bli lite ryddig, og kan lett få tvilsom
kvalitet. Eg håper an einkvan har funne ei god løysning.

HMRe: Jording i praksis

Quoted text here. Click to load it
kjem
Skal du gjøre det riktig må jordingstråden som ligger inne i
aluminiumsskjermen snurres rundt skjermen noen runder for mekanisk å
beskytte den skrøpelige aluminiumen. Deretter skrur du en aluminiumsvinkel
eller galvanisert buntebånd over denne skjermavslutningen, slik at den blir
jordet til en flatejord. Om dine kabler også kan føre AES EBU digitallyd så
er det faktisk et frekvensspekter helt opp til 30 MHz. En pig-tail på 3 mm
vil halvere skjermeffektiviteten ved 30 MHz. Poenget er altså at skjermer
som strengt tatt virker kun for høye frekvenser må avsluttes riktig, ellers
virker de ikke. Se hvordan slikt gjøres i HF installasjoner. Normalt har man
tatt alt for lite hensyn til korrekte kablings måter. Dette er etter hvert
noe som får større og større betydning i vår snart digitale verden. Selv om
dine kabler kun fører analog lyd kan dette ha stor betydning fordi HF
innslag kan bli demodulert et eller annet sted i kjeden.
Helst burde man utføre et kablingsrom som et Farradays bur, med f.eks. 1mm
galvaniserte stålplater som er punktsveiset overalt, og hvor
kablingsskjermene ble festet. Dette gjøres nok bare i spesielle
institusjoner, som der jeg jobber.

Med hilsen
Arne OffenbergSite Timeline