Ferie til udbetaling

Jeg har været sygemeldt fra mit arbejde siden Juni sidste år. Jeg har flere ugers ferie og 3 feriefridage jeg ikke har brugt. Skal firmaet udbetale dem til mig når jeg er på sygedagpenge og stadig reelt er ansat i firmaet, eller tager kommunen dem?

Reply to
Sygdomsramt
Loading thread data ...

Jeg tror du skal omdirrigere din mail til rette vedkommende,

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

Spørg din fagforening, der er derfor de findes.

Reply to
Leo

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.