B&R PLS, Bussignal

Jeg har(mange) kort fra en B&R PLS, blant annet relekortene "A263" ig inngangskortene "E243".

Jeg har tenkt å hekle opp et alternativt CPU-kort: Modbus fra en Schneider PLS fram til en AVR TINY2313 og så generere bussignal.

Jeg har dekodet det aktuelle av akjemaene for dem. Jeg vet at kortene skal ha et Writestrobe signal eller et Readstrobe signal.

Kan noen fortelle hvilke stifter som er brukt for de signalene?

Jeg har også analoge inngangskort, PE16. Disse kortene kan jeg også ta ibruk dersom jeg kjenner bussen signalene for den delen av bussen.

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.