Arduino BMP180 altitude

eller BMP085?

at jeg er 1025 meter oppe i luften :-)

Karl Erik.

Reply to
Karl Erik Christensen
Loading thread data ...

Karl Erik Christensen skriver:

Det vil sige at du skal kompensere for det aktuelle lufttryk ved

i.

kote 35.....

Klaus

--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.dk 
        Min egen hjemmeside: http://www.moppe.dk 
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

Den 13-10-2014 17:06, Klaus D. Mikkelsen skrev:

Det lyder rimeligt Klaus. Men men - vil det sige at en flyver gemmer lufttrykket inden den letter?

Nogle programmer tager udgangspunkt i, at trykket er 1013,25 hPa ved

Lufthavn - iflg. DMI).

Karl Erik.

Reply to
Karl Erik Christensen
--
OV1A Jens 

 I try - in fact, most people tell me I am very trying
Reply to
Jens Petersen

Den 13-10-2014 18:45, Karl Erik Christensen skrev:

Men den justeres under flyvningen.

formatting link

Karl Erik.

Reply to
Karl Erik Christensen

Den 13-10-2014 20:55, Jens Petersen skrev:

Men en GPS skal vel kunne "se" satellitterne?

flyttes :-)

Har et program klar der veksler mellem dato/ur og lufttryk/ind/ude

Karl Erik.

Reply to
Karl Erik Christensen

Karl Erik Christensen skriver:

Det kan den kun, hvis du giver den en form for en reference, idet den altid skal regne ud fra en reference.

Klaus

--
 Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.dk 
        Min egen hjemmeside: http://www.moppe.dk 
 Click to see the full signature
Reply to
Klaus D. Mikkelsen

Karl Erik Christensen skrev:

lufttrykket fra lufthavnens meterolog-kanal. Enten QNH, lufttrykket i forhold til havoverfladen, eller QFE, lufttrykket ved f.ex. landingspladsen.

landingspladsen.

Over Transition altitude, indstiller man referencetrykket til QNE,

1013.25 mbar = hPa.

jordoverfladen.

er i forhold til hinanden end iforhold til hav/jordoverfladen.

Wiki: In the United States and Canada, the transition altitude is

18,000 ft. In Europe, the transition altitude varies and can be as low as 3,000 ft. There are discussions to standardise the transition altitude within the Eurocontrol area.

Leif

:-)

--

beslutning at undlade det.
Reply to
Leif Neland

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.