Arduino 7-seg

Har anskaffet et modul med 8 stk 7-segment displays (MAX7219).

Pos. 0 skrives 0 Pos. 1 skrives 6 Pos. 2 skrives 7 Pos. 3 skrives 8

Har C(++) en "integer position" funktion der kan bruges til at bestemme tallenes position, eller skal man den lange omvej af intToStr og

Karl Erik.

Reply to
Karl Erik Christensen
Loading thread data ...

Den onsdag den 1. april 2015 kl. 13.34.56 UTC+2 skrev Karl Erik Christensen :

:-)

est

trengen

ciffer0 = (tal/1)%10; ciffer1 = (tal/10)%10; ciffer2 = (tal/100)%10; ciffer3 = (tal/1000)%10;

-Lasse

Reply to
lasselangwadtchristensen

Den 01-04-2015 kl. 21:12 skrev snipped-for-privacy@gmail.com:

Karl Erik.

Reply to
Karl Erik Christensen

Den 02-04-2015 kl. 00:47 skrev Karl Erik Christensen:

Karl Erik.

Reply to
Karl Erik Christensen

Den 01-04-2015 kl. 13:34 skrev Karl Erik Christensen:

void ExtractDecimalPart(float Value) { int IntegerPart = (int)(Value); int DecimalPart = 10000 * (Value - IntegerPart); Serial.print (IntegerPart); Serial.println (DecimalPart); }

ExtractDecimalPart (1234.5678); //prints 5677

formatting link

Karl Erik.

Reply to
Karl Erik Christensen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.