VIDI OVO NARAVI SKYPE

formatting link
I OVO JE JAKO INTERASNTNO
formatting link

--
MTI-SAT
Milan ├łuka
 Click to see the full signature
Reply to
frakaro
Loading thread data ...

Izvinjavam se grupi tek sad vidija dije je otisla ova poruka.

Reply to
frakaro

Obavje¹tavamo vas da smo gre¹kom primili ovu poruku na ovu news grupu, ali nismo u moguænosti brisati je s raèunala, osim brisanjem cijele grupe...lol

obrta.

Hmmmm......Teoretski, Mti-sat bi mogao biti odgovoran za eventualni virus, recimo ako bi ga proizveo/plasirao preko njihovog sistema neki njihov djelatnik!?....

Reply to
vaso

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.