UPS - akumulatori od auta

Ima li neki razlog za¹to na UPS umjesto akumulatora 2x12V 12Ah nebi stavio akumulatore od auta 100Ah?

Hvala!

Reply to
Igor
Loading thread data ...

Dana 8.11.2013. 9:53, Igor je napisao:

UPS æe akumulator veæeg kapaciteta puno du¾e puniti (i mo¾da ne napuniti), a prilikom rada, ako nema vremenskog limita, mo¾e doæi do pregrijavanja elektronike UPSa jer æe raditi du¾e od predviðenih 10-15 min. A ako ima vremenskog ogranièenja, tada taj akumulator neæe doæi do izra¾aja jer æe se UPS ugasiti prije nego se on isprazni. Dakle, sve ovisi o konstrukciji UPSa.

Reply to
-Rio-

Nema mi smisla ta prièa o vremenskom ogranièenju, buduæi da vrijeme pra¾njenja baterija osim o kapacitetu ovisi i o snazi potro¹aèa, a proizvoðaè UPS-a nikako nemo¾e znati koja je to pa da je mogao staviti to vremensko ogranièenje.

©to se tièe punjenja nije problem neka ih puni i tjedan dana slobodno, samo neka ih napuni do kraja. Struje nestane mo¾da par puta godi¹nje na sat-dva.
Reply to
Igor

Razmisli malo o ovome ¹to si napisao... :)

//Marin

Reply to
Marin

--
fjfj
Reply to
gh

ne znam koji aukumulatori od auta, ali pazi da su sealed za takve situacije dugotrajnih punjenja/praznjenja kao kod UPSa... Oni za brodice su dobri navodno, ali gelovi obicno kostaju primjetno vise...

pa nije vremensko ogranicenje u smislu tajmer da tebe zajebu :) nego je problem sto nisu predvidjeni da maksimalnom snagom rade duze vrijeme... Disipirana snaga, hladjenje i to sve.

Kuzis, kao sto nije problem ako motor auta ufuras u crveno na par sekundi dok pretices, ali je itekako problem ako ga drzis u crvenom (za razliku od drzanja u granicama) cijelim putem zagreb-dubrovnik.

--
Opinions above are GNU-copylefted.
Reply to
Matija Nalis

Postoje kaktiga starter akumulatori koji su dizajnirani za veæe struje ali ne podnose duboka pra¾njenja, doèim akumulatori koji su kaktiga dizajnirani za ureðaje tipa UPS i slièno imaju obrnute karakteristike. Navodno da startni imaju vi¹e tanjih elektroda koje onda svojom paralelno¹æu omoguæavaju te visoke struje doèim ovi drugi imaju manje debljih elektroda koje onda imaju "mesa" pa ne stradaju toliko brzo zbog dubokih pra¾njenja.

Ovo ne reflektira moja iskustva iz prakse niti moje uvjerenje, ovo sam vi¹e napisao jer sam tako èuo a volio bih znati jel ima kakve istine u tome ili nema. Èini mi se logièno ali tko zna...

Reply to
drstoka

Dana 11/8/2013 9:53 AM, Igor je napisao:

Ja imam nekoliko godina takvu kombinaciju. UPS APC iz 2003 i akumulator Vesna od nekih 70Ah.

Rastavio sam UPS i dodao jedan jaèi ventilator da odvlaèi zrak sa elektronike punjaèa koji stalno radi i hladi.

Sustav mi slu¾i za backup napajanje pumpe centralnog grijanja.

No, kad malo pogledam dana¹nje UPS-ove u ni¾em cjenovnom rangu ne znam da li bi se moglo ¹ta napraviti. Hrpa plastike slo¾ena da radi par godina i u smeæe.

LP, Sinisa

Reply to
Perman666

I u ovom slucaju se radi o malo starijem APC-u snage 1kW, dosta kvalitetnom, kojem su riknile originalne baterije.

Reply to
Igor

Dana 8.11.2013. 12:20, Igor je napisao:

Pametni UPSovi itekako znaju kakav im je potro¹aè i koliki je kapacitet akumulatora mjerenjem i nadziranjem parametara. Neki èak neæe niti proraditi na drugoj bateriji bez prethodne kalibracije. Kuæni UPSovi najèe¹æe nemaju prisilno hlaðenje (ventilator) i zato nisu namijenjeni za trajni rad na nazivnoj snazi (osim Online UPSova). Dugotrajni rad poveæat æe temperaturu izlaznih poluvodièkih sklopki i ako UPS ima temperaturnu za¹titu, on æe se ugasiti. Hladnjaci Offline/Offgrid UPSova nisu dimenzionirani za trajni pogon. Temperaturna za¹tita mo¾e se svrstati u vremensku za¹titu buduæi da vrijeme rada ovisi o disipiranoj snazi.

Jo¹ samo da napomenem, izlazni valni oblik napona i struje UPSa najèe¹æe je kvazi trapezoid ¹to ne odgovara svim potro¹aèima ako to nisu raèunala.

Reply to
-Rio-

Da, radi se konkretno o north star gelovima, 100Ah, namijenjenim ba¹ za takve stvari (samo u kombinaciji sa profi-UPS-ovima, a ne ovim kuènim)

I dalje ne ku¾im za¹to bi proizvoðaè pretpostavio da èe UPS non-stop biti optereèen sa maksimalnom snagom, i za¹to ste to svi pretpostavili?

Reply to
Igor

profi UPSovi (koji imaju externe kabinete sa baterijama u svojim enclosurima) su naravno druga prica; tu je dosta vjerojatnije da ce se dobro ponasati i u nekim out-of-spec situacijama, jer su i tako by design zamisljeni da im mozes stackati kabinete s baterijama pa im tako dizati kapacitet. Pogledaj manuale i vidi sto kazu koju su limiti stackiranja da vidis brojeve u kojima si siguran, a preko koliko bi mozda moglo biti problematicno. Takodjer provjeri da struje (i trajanja) kojima UPS puni i prazni su ok za navedene akumulatore, naravno.

Proizvodjac ima obicno tablicu gdje ti je nacrtana krivulja praznjenja ovisna a 100%, 75%, 50% i 25% opterecenjima. (ili slicni brojevi), tako da je to jedna od stvari koju je preoizvodjac ponudio - ali svakako ne jedina.

Ono sto mislim da su ti htjeli reci je da je problem ako je pasivno hladjenje. Naime recimo da je UPS i pasivni hladnjak dizajniran da moze raditi 20 minuta na punoj snazi (disipiranje npr. 1000W), ili 40 minuta na pola snage (500W) itd. Toplina se puno vise na pasivi skuplja nego sto uspjeva otici...

Problem nastaje ako ga probas furati 60 minuta na punoj snazi (disipiranje npr 1000W), naravno. Ali to nije jedini problem sa pasivom - pasiva jako slabo disipira toplinu pod dugotrajnim konstantnim opterecenjima iznad granice, pa ce joj recimo 130 minuta pod 500W napraviti podjednake probleme kao i 60 min pod 1000W, ili 300 minuta pod 200W.

Tako da to sto ces ga koristiti na manjem opterecenju od 100% ne znaci da si van problema ako hladjenje nije zamisljeno da radi toliko u komadu.

Cak i ako ima aktivno hladjenje, iako je situacija znacajno bolje, ne znaci

*nuzno* da dobro dohvaca sve komponente, jer ako je predvidjeno abs max vrijeme praznjenja pri 50% max loada bilo 100 minuta, nakon 900 minuta na 50% max loada bi svejedno mogao imati problema. Mozda ce naravno sve raditi, a mozda nesto otkaze ili (nedajboze) se cijela stvar zapali.
--
Opinions above are GNU-copylefted.
Reply to
Matija Nalis

To sam svakako mislio provjeriti, iako sumnjam da ce struja praznjenja preci deklariranih 3.5kA za te akumulatore :-)

Mislim da struja struja punjenja originalnih akumulatora od 12Ah nema ¹anse da o¹teti ove akumulatore, zapravo me vi¹e muèi da li èe UPS dobro detektirati napunjenost, i da li èe ih puniti do kraja.

To ce biti postavljeno u klimatiziranoj prostoriji, optereæenje èe biti najvjerovatnije oko 10% (mo¾da oko 30-40% nisam jo¹ siguran), a UPS je dosta robusno napravljen tako da mislim da definitivno neèe biti problema sa samim pretvaraèem. Ako ih bude stavit èu ventilator. Ali ponavljam jedino ¹to me muèi da li èe njegov punjaè dobro puniti akumulatore od 100Ah?

Reply to
Igor

Eto, i ja se pitam dal i mogu za svoj online UPS vanguard 1000 umjesto

3x12/7.2Ah staviti 3x12/40Ah ili slicno.
Reply to
BladeRunner

"BladeRunner" wrote

naravno!!

Reply to
Gaghigno

Sinoè sam spojio pune akumulatore (100Ah) i radi besprijekorno. Danas jo¹ moramo vidit da li èe se normalno puniti.

Reply to
Igor

"Igor" wrote

neæe!

brzo punjenje je C/5 normalno punjenje je C/10 sporo punjenje je C/20

...gdje je C= kapacitet baterije izra¾en u Ah

a ti u svom sluèaju ima¹ sa UPSom punjenje C/100, a to je struja dovoljna tek za odr¾avanje veæ napunjene baterije odnosno punjenje takve baterije æe u prosjeku trajati 5-6 dana, ako to smatra¹ da puni "normalno" onda zanemari moj komentar "neæe!" :)

Reply to
Gaghigno

Moraæe paralelno dodati vanjski punjaè? Mo¾e li se to?

Reply to
vaso

Naponski izvori se NIKAD NIGDJE ne spajaju paralelno!!

Reply to
Igor

"vaso" wrote

to je moj najveæi problem....bilo kakvo dodavanje punaèa, UPS podivlja ili uopæe neæe raditi... naime, pametni UPSovi reagiraju na unutarnji otpor baterije pa tako stavljanjem punjaèa umjesto baterije ili paralelno, ne da UPSu ni da se pokrene....

Reply to
Gaghigno

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.