tektronix na kalibraciju?

kuda sa tektronix osciloskopom na kalibraciju?

Reply to
zli_vuk
Loading thread data ...

ba¹ dobro da si se "javio" na mobitel...dogovorimo preuzimanje scope sonde za subotu iza 17h, ja krenem prema Jasci pa reko da ti se najavim, kad ono mob zga¹en i ja naravno èelom nazad prema Karlovcu....ajd reko, mo¾da ti je crko mob...ali cijelu subotu...pa i nedjelju...a zna¹ da smo se dogovorili... a kako vidim, postao si na njuze, a na mail mi nisi ni¹ta odgovorio...no, gotovo sam siguran da ga nisi ni dobio...

vjerujem da ima¹ neko dobro opravdanje...ali ono....poremetio mi cijelo subotnje poslije podne s obzirom da sam si splanirao i do Pu¹karovog Jarka proæi po neke dijelove...

nije da se ja ljutim, ali mogao si makar nekakv SMS piknuti ili na mail da ni¹ od dogovora ovaj vikend....ili kaj god...

Reply to
GAGI-9A6AAG

ah...sigurno se napio pa prespavao vikend...kaj sad...dogodi se... ;)

Raf

Reply to
Raf DervishD

to i mene zanima, radi se o TDS2002B

Reply to
Blade Runner

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.