pretvarac 220V na 110V

Za neki slabi ureðaj mi treba (zvuèni kompresor/limiter u racku), vrlo vjerovatno manje od 100w. Pitam se koliko mi je uputno koristiti one jeftine koji na ebayu ko¹taju 6-7$ i da li je isplativo negdje napraviti novi transformator/adapter te koliko bi za takvu spravu ko¹tao.

Reply to
Juggernath
Loading thread data ...

Tebi treba trafo sa 220 na 110V

Pogledaj si :

Tre±njavaèka 16

10431 Brezje (Samobor) Tel: 01/3370-900 i 01/3370-210

Ili

u Zagrebu "Volta" ako jo¹ radi.

S tim da to je to trafo bes kucista/kutije. Provjeri ipak snagu uredjaja, mislim da za 100W trafo ispod 200 kn.

Ne znam sta si gledao na ebay-u ali ako ti je snaga tog adaptera dovoljna onda odgovara..

Zok

Reply to
-Zoki-

Ne mora biti: Elektronièki pretvaraèi s triacima nisu pogodni za elektronièke ureðaje zbog prevelikih impulsnih struja, provjereno u praksi, dva puta popravljana HiFi linija radi toga.....

Reply to
Vaso

Ne znam sto je to ne e-bayu, ali ako se radi o adapteru za americki (110) na europski (220) volti zar se to inace ne radi klasicno sa trafoima?

U biti ne znam, mozda postoje sad i elektronicki pretvaraci u tu svrhu, nisam se bavio ovom tematikom.

Zok

Reply to
-Zoki-

nisam

Ima¹ i elektronièke, na njima zna pisati ne¹to kao: Samo za ¾arulje i termièka tro¹ila tipa grijaèi, fenovi itd...

Reply to
Vaso

Onda shit

Reply to
-Zoki-

imao sam ja neki trafo, 120 VA, moram pogledati ako ga nisam bacio dam ti ga za sitne pare

Reply to
twist

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.