Power line phone

Zanima me da li postoji rje=B9enje za komunikaciju preko energetske mre=BEe 230V nekim telefonom. Na netu tra=BEim i stalno mi baca power line phone koji jednostavno koristi ku=E6ne instalacije da bi razveo tel. liniju, a ne da, recimo to tako, stvori neki svoj kanal. i btw kad u=B9tekam oda=B9ilja=E8 na fazu L1 i nulu, jel mogu uzeti signal sa prijemnikom na fazi L2 i nuli.

Hvala

Neven

Reply to
nheef.rceg
Loading thread data ...

Hvala

Neven

igrao sam se pred cca 25 god sa komunikacijom preko 220 i radilo je samo u krugu iste faze.pretpostavljam da komunikacija preko dvije faze nije moguca jer bi "krug"bio zatvoren u prvoj trafostanici,a to je ipak predaleko i gubici VF signala na trafu su preveliki.

pozdrav hrvoje

Reply to
Hrvoje Aras

l

Da to sam i ja pretpostavljao, a jel bi se mogao signal prenesti po nuli po=B9to je ona zajedni=E8ka ili bi se taj signal izgubio ako je nul to=E8ka trafa ili neka druga to=E8ka nule u mre=BEi uzemljena. Imam i ja staru shemu prenosa govora preko 220V mre=BEe, ali po=B9to danas imamo silu harmonika i upravlja=E8kih siganala HEP-a, nisam siguran da bi to donekle funkcioniralo pa bih ra=F0e uzeo neko gotovo rje=B9enje.

Reply to
nheef.rceg

Da to sam i ja pretpostavljao, a jel bi se mogao signal prenesti po nuli po¹to je ona zajednièka ili bi se taj signal izgubio ako je nul toèka trafa ili neka druga toèka nule u mre¾i uzemljena. Imam i ja staru shemu prenosa govora preko 220V mre¾e, ali po¹to danas imamo silu harmonika i upravljaèkih siganala HEP-a, nisam siguran da bi to donekle funkcioniralo pa bih raðe uzeo neko gotovo rje¹enje.

moras imati dvije zice za zatvoriti strujni krug ili ta jedna zica postaje antena...

nisi napisao sto konkretno zelis,ali pored DECT telefona i PMR vokaca ici na 220 ???

pozdrav hrvoje

Reply to
Hrvoje Aras

pogledaj X10, to je upravljenje ureðajiuma prreko instalacije

Hvala

Neven

Reply to
CyberBear

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.