P:Nokia PT-2, GSM nadzorna kamera

Dakle prodajem PT-2 Nokijinu GSM nadzornu kameru. Nikad kori¹tena - stoji veæ godinama u kutiji. Radi se o kameri koja se konfigurira putem raèunala ili SMS-a, a slike ¹alje MMS-om na mobitel ili na e-mail. Mora imati svoju SIM karticu. Vi¹e detalja na linku:

formatting link

Upiti na mail, cijena po dogovoru...

Reply to
Hector
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.