lcd excello

Situacija je sljedeca: TV je lcd excello ( l 30b) u kvaru je izgleda je izgorio tuner , moze se gledati samo spojen preko VGA ulaza spojenog na komp. Kad se gleda preko scarta,s videa i chinceva slika je zrnata i boja nevalja (TV je spojen na max tv ) Na tv-u postoji jos i DVI ulaz (nema HDCP).Kada se spoji adapterom HDMI sa max tv-a na DVI ulaz na tv-u nema nikakvog signala. Dali postoji jos kakav nacin da se ovaj tv spoji sa max tv-om preko VGA ili DVI ulaza ? Hvala.

Reply to
john smith
Loading thread data ...

se

nevalja

HDMI sa

VGA ili

Ovako ne¹to:

formatting link

Reply to
vaso

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.