KiCAD

Koristi li itko od vas ovaj program? Ja sam ga poèeo koristiti nedavno, odu¹evljen sam. U kombinaciji sa Wings3D stvarno sve moæno izgleda te sam u potpunosti pre¹ao na njega. Najslièniji je OrCAD-u a u odnosu na ostale (meni poznate) jedino bi se moglo reæi da je Altium moæniji ali on je ipak van kategorije. Evo na binsima rezltat prolaska kroz tutorial, sve elemente i 3D modele sam napravio u Wings3D a ploèica je jednostavna jednostrana sa TH elementima odozgo i SMD elementima odozdo. Sve u svemu 2 sata rada (ukljuèujuæi i crtanje footprinta i 3D modela kojih nije bilo u paketu). Samo rutiranje i shema je zanemariva, trajalo je 15-tak minuta. Bit ovog posta je da sam otkrio besplatan program izvrsnih moguænosti.

Reply to
coin
Loading thread data ...

avno,

gleda te sam u

bi se

=2E

sam

entima

=C4=87i i

e i

Koristim i vrlo sam zadovoljan. Zgodno je =C5=A1to radi savr=C5=A1eno i p= od linux-om=20 (ubuntu).

-- Pero

Reply to
Pero

Koristim i vrlo sam zadovoljan. Zgodno je ¹to radi savr¹eno i pod linux-om (ubuntu).

Pa on i jest izvorno linux program ili se varam?

Reply to
coin

Zna li generirati datoteke koje trebaju za izradu PCB-a i radi li to ispravno?

Reply to
Mario Malenica

Zna. Radi ih ispravno. Izbor formata i naèina je stvarno ogroman. Upravo sam probao njegov file spustiti u Pick & Place stroj, bez gre¹ke je bilo. Testirao sam i Drill, Gerbere, Bom, sve bez gre¹ke. Uostalom na kakve gre¹ke misli¹, za¹to bi ih bilo?

Reply to
coin

Tako je. Koristio sam ga u linuxu neko vrijeme, ali slabo jer sam imao OrCad, a tada mislim da nije ni postojala verzija za windowse. U svakom slu?aju, dobro si me podsjetio ....

Reply to
m0nk

Klasièni tipovi gre¹aka na takvim alatima - pretvaranje vektora u bitmape, pretvaranje metrièkih u imperijalne jedinice, zaokru¾ivanje decimalnih brojeva...

Reply to
Mario Malenica

Vektor - bitmapa radi zadovoljavajuæe, isprobano. Probni gerberi od¹tampani na film, problema nula. Gre¹ka zaokru¾ivanja kod pretvorbe imperial-metric i obrnuto je na èetvrtoj decimali, zanemarivo. Naime osnovna jedinica mu je 0.1 mils i sve se preraèunava po njoj a to je vi¹e nego dovoljno.

Reply to
coin

Gdje i kako stampas filmove (obicna laser-folija, Linotype iz lokalne tiskare, photoplotter, nesto cetvrto)?

U proslom postu spomenuo si pick & place ... koji P&P stroj koristis i koji format file-ka iz KiCAD-a "ide" u tu makinu?

-- StoneThrower

formatting link

Reply to
StoneThrower

Za jednostrane prototipe lokalna tiskara, nemam pojma koja tehnika. Za serije Markovac, jo¹ manje znam koja je tehnika.

Imamo dva stroja, Samsung CP45FV NEO (16000 komponenti na sat) i TWS Quadra (oko 100 komponenti na sat). Samsung drito prihvata Kicad POS file (PCBNew -> File -> Fabrication Outputs -> Modules Position) dok TWS prihvata samo PIP format ali to mi nije problem, èak i da je potrebno lako napravim konverter.

Ima moj stari snimak Samsunga na djelu -

formatting link

Reply to
coin

Ispravka - TWS Quadra ima oko 1000 komponenti na sat. Èinjenicadeklariano je

2000 ali nikad nismo probali, imam dojam da bi se raspala a toj brzini. Mo¾da nam je Samsung previ¹e digao mjerila, za njega pak mislim da bi hladno mogao tjerati i 30000 :)
Reply to
coin

Vjerovatno Linotype, .eps ili .pdf fileki kao input.

Vjerovatno isto, Linotype na jeftinu prepress foliju.

Cool. Imati cu to u vidu ...

OK ... ... nije mi ovo kriticno ali evo usput cisto geek-talk pitanje: koliko hranilica (feeder-a) iliti koliko razlicitih komponenti ulazi istodobno na Samsung?

-- StoneThrower

formatting link

Reply to
StoneThrower

108 feedera 8 milimetarskih (to su namanji) + oko 1/2 m2 prostora unutra gdje slo¾imo 'èokolade' s TQFP èipovima. Ovo s èokoladama je èista improvizacija i nije tvornièki predviðeno. Meðutim nama su TQFP èipovi u 'èokoladama' jeftiniji nego u reel-u pa smo probali staviti ta pakiranja u taj prazni prostor i isprogramirati glave da ih uzimaju od tamo. Mrvu sporije radi ali radi :)
Reply to
coin

i kolko vrijedi jedan takva samsung lemilica ?

Reply to
grizli

Puno ;)

Reply to
coin

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.