drajvanje LED

Kako najbolje izvesti drajvanje LED dioda, s time da moram koristiti neki booster koji ?e mi bostati napon i struju. Dakle, moja ideja je bila slo?iti jedan booster koji ?e drajvati konstantnom strujom LED, a iza njega staviti mali PWM kontroler koji ?e dimati jakost svjetla. Ako netko ima korisniji prijedlog, neka puca :).

--
Pero (Klicov), makni SPAM za reply
kaciga je super stvar, ako je ima? na glavi kada tresne?
Reply to
Pero
Loading thread data ...

LM317 je odlican izvor konsantne struje, shemu (prejednostavnu) imas u PDF-u.

Reply to
Toni

Toni je dana Fri, 23 Sep 2011 01:02:02 +0200 nalupao:

pa to sam i ja znao, ali trebam prvo dignuti napon, po?to imam jednu bateriju a 2 LED, a LM317 ima velike gubitke na kraju krajeva

--
Pero (Klicov), makni SPAM za reply
kaciga je super stvar, ako je ima? na glavi kada tresne?
Reply to
Pero

npr.

formatting link
ima toga koliko ho?e?, jednostavno, efikasno....

Toni je dana Fri, 23 Sep 2011 01:02:02 +0200 nalupao:

pa to sam i ja znao, ali trebam prvo dignuti napon, po?to imam jednu bateriju a 2 LED, a LM317 ima velike gubitke na kraju krajeva

--
Pero (Klicov), makni SPAM za reply
kaciga je super stvar, ako je ima? na glavi kada tresne?
Reply to
Dado

Dana Mon, 26 Sep 2011 23:42:30 +0200, Pero napisao/la je:

jos da si napisao koji led i koje baterije imas... imas na DXu gotovih modula, samo trebas izabrati sto ti treba. a imas i led i baterija i punjaca.

Reply to
Spuzva

Imam 4 LED R2 emiter, radni napon oko 3.6V. Spajam ih na 4 LiIon baterije, u punom oko 16.8, u praznom oko 9V. Sad bi trebao jedan manji switcher koji bi odr=BEavao stalnu struju da mi se ne dimma rasvjeta kada padne napon ispod 14V.

Reply to
Pero

mala struja, morao bi onda vanjski tranzistor stavljati da pove=E6a struju...

Reply to
Pero

Dana Thu, 29 Sep 2011 02:04:08 -0700 (PDT), Pero napisao/la je:

ili koristi 2ili3 baterije i boost driver ili koristi 5ili6 i buck. imas ih gotovih i to po nevelikoj cijeni. sumnjam da ce ti se isplatiti raditi jedan komad

Reply to
Spuzva

Imam 4 LED R2 emiter, radni napon oko 3.6V. Spajam ih na 4 LiIon baterije, u punom oko 16.8, u praznom oko 9V. Sad bi trebao jedan manji switcher koji bi odr¾avao stalnu struju da mi se ne dimma rasvjeta kada padne napon ispod 14V.

Reply to
Dado

Dado je dana Thu, 29 Sep 2011 16:41:51 +0200 nalupao:

paralelno? Kolika je moguænost da ne crkne jedna od paralelnih LED u toj diodi po¹to IC kontrolira ukupnu struju, mislim gdje je garancija da æe sve LED vuæi jednaku struju. Ili si mislio neke predotpore da stavim ispred LED?

pozdrav

--
Pero (Klicov), makni SPAM za reply
kaciga je super stvar, ako je ima¹ na glavi kada tresne¹
Reply to
Pero

Mo¾e se staviti u svaku granu neki sitni otpor (0.22 OHM npr), no ako su ledovi na istom rasladnom tijelu to i nije nu¾no jer æe se kod Cree-a struje rasipati najvi¹e 10%. No sad kad malo razmislim ja bih stavio konfiguraciju dvije u seriju pa onda takve dvije grane paralelno ¹to je povoljnije jer ide¹ s manjom strujom iz kontrolera, a napon baterije je jo¹ dostatan da vozi dvije diode u seriji. Ali ko ¹to sam veæ rekao ima¹ simulator WEBENCHR Designer na Nationalovim stranicama pa mo¾e¹ isprobati sve kombinacije.

Reply to
Dado

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.