12 na 24 V

Mo¾e li se spojit relej mali od 12 V DC na 24V DC preko zener diode 12V 5W. Nema mjesta za druge komponente.

Reply to
Dario
Loading thread data ...

pa izmjeri otpor zavojnice, i vidi struju. ali mislim da ne bi trebao relej vleæi vi¹e od 20mA ¹to znaèi da mozes komotno spojiti preko 12V zenerice od

0.5W
Reply to
miha

puno jednostavnije, stavi otpornik u seriju, istog otpora kao i otpor namotaja.

Snagu lako izraèuna¹, i neæe biti velika.

Kolièina izraèene toplote bit æe jednaka kao i u sluèaju Z-diode

toni

Reply to
tonid

Kviz pitanje: Kako postaviti za¹titnu diodu? Na relej, ili na redni spoj releja i otpornika?

Reply to
vaso

To nije kviz pitanje nego bezvezno pitanje ... uvijek cim blize spuli releja pa to samo po sebi govori samo na spulu.

Reply to
stef

Nije bezvezno pitanje. Dioda na spuli releja je najjednostavnije rjesenje, ali usporava (nekad i znatno) otpustanje releja. A to moze uzrokovati probleme na kontaktima i u strujnom krugu koji se prekida. Sve ozbiljnije izvedbe podrazumjevaju otpornik u seriju sa diodom. Jedino sto onda dolazi do povecanja napona na elementu (tranzistoru?) koji ukljucuje/iskljucuje relej. Veci otpornik - brze prekidanje, ali i veci napon. U grubo, otpornik vrijednosti omskog otpora releja (DC relej se podrazumjeva) znaci impuls duplo veceg napona na sklopnom elementu.

Reply to
DZ

Ovo nije grupa profesionalne elektronike :) Dioda je jedini element pri kojemu je najmanji tranzijent, 0.7V, kaj ne, sjeæamo se jo¹ toga. Brzine preklapanja koje ti ovdje spominjes da su znatne su reda do 10ms sa diodom kao supresorom, kome treba preklapanje reda 1 ms ce upotrijebiti profesionalne izvedbe supresora i uzeti odgovarajuci prekidacki element za pogon releja.

Uglavnom, cijeli tvoj odgovor se bazira na supresoru dok je pitanje bilo ... ajd procitaj jos jednom da ne prepisujem. :)

Reply to
stef

Ali ako se u ovom primjeru dioda stavi preko otpornika i releja, neæe biti poveæanja napona na tranzistoru, a relej æe brzo otpu¹tati?

Reply to
vaso

U kviz pitanju se ba¹ mislilo na to: Ako ima¹ ISTA tri elementa, za¹to ih ne spojiti najbolje i za 'amaterske' svrhe?

Reply to
vaso

ne=E6e biti pove=E6anja napona na tranzistoru, a relej =E6e

Tocno. Ako relej 12 V spojis na 24 V tako da mu u seriju stavis = otpornik, a preko svega diodu - nece biti povecanja napona pri = prekidanju, a brzina otpustanja je veca. No ako umjesto otpornika u = seriju sa zavojnicom releja stavis zener diodu 12 V, opet nece biti = povecanja napona, a brzina otpustanja biti ce jos veca.

Reply to
DZ

Mozda i nije, ali ovdje vidim puno profesionalaca. A vecina amatera koje = znam znanjem i iskustvom ne trebaju se skrivati pred profesionalcima.

kome treba preklapanje reda 1 ms ce upotrijebiti profesionalne izvedbe = supresora i uzeti odgovarajuci prekidacki element za pogon releja.

A sta je po tebi profesionalna izvedba supresora koju bi u = profesionalnoj elektronici stavili paralelno zavojnici DC releja?

Reply to
DZ

No ako umjesto otpornika u seriju sa zavojnicom releja stavis zener = diodu 12 V, opet nece biti povecanja napona, a brzina otpustanja biti ce = jos veca.

Naravno, podrazumijeva se dioda preko zavojnice i zener diode.

Reply to
DZ

opet nece biti povecanja napona, a

Hmm.. za raspravu! Prvo, kako spajamo elemente:

1) Plus pol, zenerica, relej, tranzistor ili 2) Plus pol, relej, zenerica, tranzistor?

Naravno!

Reply to
vaso

V, opet nece biti povecanja napona, a

Za¹to dioda i preko zenerice?

Reply to
Dario

pa to samo po sebi govori samo na spulu.

usporava (nekad i znatno) otpustanje releja.

Onda stavi varistor x2 napona od napona ¹pule, naravno driver koji to ganja mora podnijeti duplo veæi napon.

Reply to
- Zoki -

12 V, opet nece biti povecanja napona, a

Ako je dioda samo preko releja, on æe sporo otpu¹tati. Za spoj naveden pod 2) relej æe otpu¹tati 5-6 puta br¾e.

Reply to
vaso

releja pa to samo po sebi govori samo na spulu.

ali usporava (nekad i znatno) otpustanje releja.

mora podnijeti

Za navedeni primjer je dobar i otpornik?

Reply to
vaso

releja pa to samo po sebi govori samo na

ali usporava (nekad i znatno) otpustanje

mora podnijeti

govorim o za¹titi od samoindukcije a da ne utjeèe na brzinu otpu¹tanja releja, dakle umjesto diode.

Reply to
- Zoki -

12 V, opet nece biti povecanja napona, a

relej æe otpu¹tati 5-6 puta br¾e.

I kako okrenut zenericu? Katoda prema plusu ili anoda. Za¹titna dioda je okrenuta katodom prema plusu.

Reply to
Dario

12 V, opet nece biti povecanja napona, a
2) relej æe otpu¹tati 5-6 puta br¾e.

Katoda zenerice ide na relej, a anoda na kolektor NPN tranzistora.

Reply to
vaso

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.