[usb] projekt społecznościowy - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: projekt społecznościowy

Quoted text here. Click to load it
Dawniej w przedszkolu bawiono się w "pomidora". Młody zmienił te grę na  
"Europa".
Zasady pozostały niezmienione.


Site Timeline