Jaki prad dobrac do wyswietlacza LED multipleksowanego - Page 2

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Re: Jaki prad dobrac do wyswietlacza LED multipleksowanego
DziEA%kujEA% za wyjasnienie.
Powiedz mi jeszcze co tak na prawde niszczy diodEA%?
Wzrost temperatury pod wpB3%ywem prB1%du, czy sama wartoB6%E6 prB1%du.
PrzykB3%ad tak jak w wyB6%wiwetlaczu sterowanym multipleksowo.
Przepuszczamy przez segment prB1%d powiedzmy 20mA - ciB1%gB3%y oraz drugi
przypadek, prB1%d impulsowy, ktF3%rego wartoB6%c B6%rednia jest teBF% 20mA =
ale
rF3%znica taka BF%e w impulsie ma on 100mA oraz wypeB3%nienie 20%.
Co jest dla diody gorsze? I dlaczego? Czy jest teBF% jakaB6%
czEA%stotliwoB6%E6, czy moBF%e byc dowolna i nie wpB3%ywa to na jej BF%yci=
e?

Site Timeline