Instrukcja obsługi - tłumaczenie

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Polish to

Threaded View
Trochę NTG, ale zadaję pytanie tutaj z racji na dość sporą iloś
ć sensownych grupowiczów. Tłumaczenie dotyczy urządzenia elektronic
znego, tekst prosty jak budowa cepa, więc nie tutaj problem. Problemem je
st ilość stron vs. czas którego brakuje. Namierzyłem "z palca" http
://translate.google.pl/#en/pl/. Puściłem przykładową stronę do t
łumaczenia.. O Q..A !! Jak miałbym to poprawiać, to 2x więcej czasu
 stracę niż tłumaczenie "ze łba". Macie jakiś sensowny namiar na  
automatyczną tłumaczkę? Jeśli tak, b. proszę o namiar. Jak nie, t
o trudno... Tydzień nudnej roboty będę musiał zaliczyć (150 str.)

Re: Instrukcja obsługi - tłumaczenie
On 12-08-2013 09:33, snipped-for-privacy@gmail.com wrote:
 > Namierzyłem "z palca" http://translate.google.pl/#en/pl /. Puściłem  
przykładową stronę do tłumaczenia.. O Q..A !!
 > Jak miałbym to poprawiać, to 2x więcej czasu stracę niż tłumaczenie  
"ze łba". Macie jakiś sensowny namiar na automatyczną tłumaczkę?

Hahaha, wszystkie są takie, co najmniej od 15 lat. Dlatego tłumacze nie  
likwidują swoich interesów.
K.


Re: Instrukcja obsługi - tłumaczenie
zapominasz, że wy pracujecie kolektywnie, czyli w tak zwanej komunie...  


Re: Instrukcja obsługi - tłumaczenie
W dniu poniedziałek, 12 sierpnia 2013 14:40:50 UTC+2 użytkownik John Sm
ith napisał:
Quoted text here. Click to load it
em  
Quoted text here. Click to load it
umaczenie  
Quoted text here. Click to load it
?
Quoted text here. Click to load it
ie  
Quoted text here. Click to load it

No to mam przej...ny tydzień..


Site Timeline