Re: Stregkodesystemet.

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej,


Quoted text here. Click to load it

Det er så EAN/UPC (European Article Numbering/Universal Product Code) du
tænker på - de forskellige landes EAN-nummer-ansvarlige organer er et godt
sted at begynde (UPC er den amerikanske variant).

De to første ciffre er landekoden og det sidste er et modulusberegnet
checkciffer. (nogle "landekoder" er reserveret til internt brug lige som
visse IP-ranges på internettet. De koder må ikke bruges til varer i
udsalg).

Der er to varianter af EAN, EAN13 der er den du normalt ser på varer og
EAN8 der kun ses på små varepakninger (fx. på en pakke tyggegummi).

En varefabrikant får tildelt et interval af numre der dækker antallet af
unikke varer, bestående og planlagte, med et lille overhead (blot
indpakningen ændres skal der et nyt nummer til).

Inddelingen for en EAN-kode ser således ud: 57xxxyyyc
hvor 57 er landekoden for Danmark, "xxx" er fabrikanten, "yyy" er en af
fabrikantens varer og "c" er checkciffer.
Længden af "xxx" og "yyy" er tilsammen 10 ciffre (5 for den sparsomt
uddelte EAN8), men hvor stor en del af den der er hvad er forskelligt, da
flere småfabrikanter kan indeholdes i samme interval som en storproducent
(igen at sammenligne med tildeling af IP-numre).

Har du brug for noget mere uddybende kan du evt. droppe mig en mail om hvad
du savner info om.


--
Venlig hilsen,
Søren
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Stregkodesystemet.
Quoted text here. Click to load it

Husk på 20xxxxxxxxxx (samt 21 og 23).
Der er der tale om vægt/prisvariable varer.

Typisk (men ikke altid) er den sat med 2X forrest for at angive
vægtvariabel, dernæst 4 til 5 cifre der angiver varen og resten til
enten pris eller vægt. Og så selvølgelig lige en checksum til sidst.


Klaus
--
Modelbane Europas hjemmeside: http://www.modelbaneeuropa.hadsten.dk
     Modeltog, NE2 internetopsætning, elektronik og andet:
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Stregkodesystemet.
Hej Klaus,


Quoted text here. Click to load it

Normalt kaldet 2/5i hvis det er "to af fem interleave" du tænker på.
(Findes også i 2/5 (non interleave) og et par andre versioner)

Code39, Code128, ABC etc. er også til fri afbenyttelse, det er kun EAN/UPC
der er tildelte koder (visse "landekoder" kan dog bruges frit).


Quoted text here. Click to load it

Eller EAN8 der kun bruger to kodesæt.


--
Venlig hilsen,
Søren
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: Stregkodesystemet.
Hej Børge,


Quoted text here. Click to load it

Hvor ?  ;)


Quoted text here. Click to load it

Ikke med landekoder eller andre prædefinationer.


--
Venlig hilsen,
Søren
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.

Site Timeline