Tarvosen teesit

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From English to

Nauroin kun kuulin miten HÄRSKISTI ydinhallintomme käsikassarana toimivat
Ilmatieteenlaitoksen ja Ympäristöministeriön ja TKK olivat kas riemua
yhtäkkiä päättäneet toveriporukalla, että maamme on suorastaan HUKKUMASSA
kesävesisateisiin! Ja koska tämä disinformaatiokukkanen oli suunnattu
SUORAAN mm. esittämääni -31% jo 12v ajan mittaamiani ydinaavikoitumisfaktoja
vastaan esitti tämä triopakki saman luvun, mutta kääntäen valheelle +30%!
Disinfokukkaseksi asian totta tosiaan tekee se, että viime kesänä(-07) JOPA
EU oli myöntänyt sadantakadon ydinaavikoitumisesta olevan vähintään jo -40%!
Eli jopa minun faktaani on tulossa jatkossa aina vaan pahempaa kiistatonta
ydinaavikoitumisen sadantakatoa. No sanomatta on selvää, ettei
Ilmatieteenlaitoksella ollut mitään esittää asiansa vakuudeksi, kuinkas
muuten! Mutta päättivät vaan syytää disinfoaan, koska ydinalallemme sopii.

T.S:27.05-08."Ruuan kysyntä kaksinkertaistuu! YK:n Elintarvike- ja
maatalousjärjestö FAO:n asiantuntijoiden mukaan maailman jatkokehitys
edellyttää RAJUA elintarvikkeitten tuotannon kaksinkertaistamista.
Elintarvikemyynti kaksinkertaistuu nykytasosta vuoteeen 2050 mennessä
ennustaa FAO! Arvio sisältyy kesäkuun alun Roomassa pidettävään
elintarvikekokouksen taustaraporttiin. Maailman elintarvikehuollon
turvaamisesta voi FAO: n mukaan tulla yksi alkaneen vuosisadan SUURIMPIn
ongelma!Kysynnän kattamiseksi maatalouden satoisuuden on noustava +40%
nykyistä suuremmaksi.

(Nyt tärkeää lisää:) Kasteluvettä tarvitaan +40-50% ja viljelyalaa 100-200
miljoonaa hehtaaria nykyistä enemmän! Arvioi FAO:n maatalousasiantuntijat.
Veden kulutus (ydinaavikoituvassa maailmassamme), kasvaa jatkossa
merkittävästi. Nykyisin jo kastelussa on 200milj. hehtaaria. Maailmalla
kulutetaan nykyisin noin 2 miljoonaa tonnia viljoja, 150milj tonnia kalaa
vuodessa. Viljelyssä on1,4 miljardia hehtaaria, mikä vastaa jo 10% maapallon
pinta-alasta. Laitumia on 2,5 miljardia hehtaaria ja metsää 4 miljardia
hehtaaria. Metsistä 5% on istutusmetsiä.

*Lisäfaktaa. Mittausteni mukaan jokisadantavirtaamasta (viimeiseltä 12v
jaksolta Länsi-Suomesta), Suomen keskisadannasta on siis kadonnut jo
huikea -31% ja suunta on myös EU:n viime kesän -07 tietojen mukaan menossa
myös meillä jyrkästi ydinvoimalaitosten beetasoihtuamispäästöjen aiheuttaman
ionisaatiosäteilyn pilvituhojen sadantakatoon -40%<. De fakto! Peilikuvaksi
CO2 lisästä ennustettuun +30% lisäsadantaharhautus ennakointeihin. Vain
ydinhallinnollamme voisi olla tällaisissa tulevaisuuden reaaleissaan
tyhmyyttä suunitella tuhoavansa maamme pinta-, pohja-, juomavedet
vuosimiljoonan ydinjätteinensä, uraanikaivostoiminnoin ja
ydinjätejalostuspäästöin käsiin. Koko Eteläisen maapallon suurin makean
veden haaskaaja on jo pitkään tiedetty olevan mm. TVO:lle uraania louhivat
Australian uraanikompleksien jalostussysteemit. Suomen 0,1%
energianegatiivisen uraanin kaivuuaie tarkoittaa koko Suomen peltojen,
metsien, pintamaan ja maailman arvokkaan vesiaarteemme totaalituhoutumista
AREVA/TVO/Posiva/GTK uraanikaivoshankkeitten 80 000km2 kokoisiin
megaraiskioihin ehtyvää ja kertakulutustoimintaansa varten. Arviolta vain
EU:n 10v uraanitarpeen tuottamisiin ja sitten taas jostain lisää maata
ahnaasti tuhottavaksi! Kyse on siis FAO:n artikkelia lainatakseni moraaliton
suora sodan julistus myös tulevien sukupolvien systemaattiseksi
tappamiseksi! Sopii kysyä, ottaako Posiva/TVO/KTM vastuun näistä
hirveyksistään ja aikeistaan rikoksena ihmiskuntaa vastaan täysin
tarpeettomilla ydinalaökypullisteluillaan?
Site Timeline