Re: Binda elpris

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to


Quoted text here. Click to load it

Ett tips till alla elkonsumenter... Om ni inte är gifta och har en sambo så
kan ni skriva över abbonemanget på er sambo. Detta gör att kontraktet bryts
utan kostnad eftersom du "flyttar" och du kan på detta vis byta leverantör
precis när du vill (med det undantaget att de tar ca: 2 månader innan
abbonemanget flyttats). Jag har själv nyttjat metoden både för att få nytt
elavtal och nytt försäkringsavtal! (försäkrngsbolag jobbar på samma sätt och
många gånger kan man hitta bättre premier under sin "bindningstid" och vill
därför byta, jag minskade t.ex. min bilförsäkring med 4400:-).

/PeterSite Timeline