Oscilloskop

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Swedish to

Ett oscilloskop E4%r ett mycket anvE4%ndbart instrument nE4%r man vill
kontrollera t.ex pulserande strF6%m i  GDS-byggsatser av olika slag. Nu
kan du bygga ett 5Mhz oscilloskop fF6%r 450 SEK (inklusive moms). KrE4%ver
kunskap om ytlF6%dning. Se vidare info www.kgesperanto.se/kgdais/

Site Timeline