Przerzutnik typu D bądź przełącznik cyfrowy,

Hey.

Szukam:

  1. Przerzutnik typu D, który miałby np. 4 albo 8 wyjść Q, ale miał jedno łączone wejście D i 4/8 wejść zegarowych CL. Zwykle jest na odwrót, CL są łączone, a D nie. Czy widział ktoś coś takiego?

  1. Prosta 8/16 bitowa pamięć - 8/16 linii wyjścia, 3/4 linie adresowe, 1 linia wejściowa danej do zapamiętania, 1 linia zegara który wraz ze zmianą zbocza z L na H (albo odwrotnie) utrwala. Coś w rodzaju pamięci kilku 8/16 stanów wraz z wyprowadzeniami tych wartości.

  2. Ew. cyfrowe przełączniki, 8/16, które mają połączone wejście - może być podczepione do zasilania bądź masy i 8/16 wyjść.

Dzięki za pomoc, P.

Reply to
invalid unparseable
Loading thread data ...

Pomyśl o jakimś małym CPLD. Ale nie pokroju GAL16V8 bo tam jest wspólny zegar.

Jw.

Jw. :-)

Reply to
Adam Dybkowski

Zdecydowałem się na CD4099 czyi 8 bitowy zatrzask z 3 bitowym adresowaniem :) Powinien się sprawdzić :)

Reply to
invalid unparseable

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.