Jak odjąć przebiegi ...?

Mam dwa przebiegi prostokątne: 200 Hz i drugi z przedziału

210-250 Hz. Potrzebuję uzyskać ich różnicę, czyli uzyskać przebieg prostokątny z przedziału odpowiednio 10 - 40 Hz ? Jaki przerzutnik, jaka konfiguracja...?!

Pzdr. K.

Reply to
Krzysztof
Loading thread data ...

Użytkownik "Krzysztof" snipped-for-privacy@wp.pl napisał w wiadomości news:dl83bm$a7g$ snipped-for-privacy@atlantis.news.tpi.pl...

Mozna np. zastosować bramkę XOR. Uzyskany przebieg podać na filtr dolnoprzepustowy o fg=100 i jak najlepszej dobroci. Potem przerzutnikiem Schmitta zamienić sygnał wyjściowy z powrotem na postać cyfrową.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie procesora, który zrealizuje powyższe zadanie.

Najprostszym rozwiązaniem jest jednak zastosowanie przerzutnika D wyzwalanego zboczem jednego z sygnałów. Do wejścia D podany byłby drugi. Na wyjściu otrzymany byłby sygnał o f będącej różnicą częstotliwości. Takie rozwiązanie jest jednak bardzo wrażliwe na zakłócenia i fluktuacje częstotliwości.

BG

Reply to
Bogdan Gutknecht

Lub dwoch licznikow i ukladu odejmujacego a potem programowalnego genratora lub po prostu uzyc PLL

Zgadzam sie - to rozwiaznie desperackie...

Reply to
PAndy

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.