iproute2 na mips

Reply to
identyfikator: 20040501
Loading thread data ...
Reply to
identyfikator: 20040501

To lib math. Poszukaj np. find'em, czy masz ta biblioteke *.so. Jesli nie, sciagniej i dokompiluj.

Jesli masz ja, ale linker nie widzi jej, wskaz mu sciezke do katalogu ja zawierajacego za pomoca opcji "-L".

Reply to
voices
Reply to
identyfikator: 20040501
Reply to
identyfikator: 20040501
Reply to
identyfikator: 20040501

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.