integer 64 bit

Hej, Urządzenie elektroniczne - miernik wysyła mi pewną zmienną typu "64 error flags" jako 8bajtów. Jak taką wartość przeliczyć/wyświetlić ? (delphi) cos takeigo robic? liczba := liczba + bajty[2] shl 8;

Reply to
Leszek
Loading thread data ...

Pszemol snipped-for-privacy@PolBox.com napisał(a):

Według dokumentacji to: Type B = Binary Integer := I[1..X] <-2X-1 to +2X-1-1>

Type C = Unsigned Integer := UI[1 to X] <0 to 2X-1>

Własnie, w tym problem, że nie ma dokładniejszego opisu. Pole typu Int64 a w opisie "64 error flags" i to wszystko. Jest to miernik energii elektrycznej.

Reply to
Leszek P

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.