Gdzie można zdobyć mały halotro

Może ktoś wie gdzie można kupić i jaki ew. symbol mają halotrony 3 - końcówkowe potrzebuję do capstan motora kamery VHSC Grundig. Czym się różnią halotrony 4-końcówkowe od 3(3 koń. masa, zasil i wyjście) (4 - ????).

Reply to
Robert R
Loading thread data ...

formatting link
A tam wystarczy wyszukać "hall" i poczytac dokumentacje.

Reply to
invalid unparseable

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.