tv sony

Ik heb alle printen moeten demonteren van mijn sony tv KVC-C2963E. Nu twijfek ik aan twee aansluitdraden die ook onderling verwisselbaar zijn. Wie kan of weet waar ik een foto van het chassis van dit toestel kan vinden? groeten cris

Reply to
cris
Loading thread data ...

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.