Reparatie KTV chassis GR2.2

Hallo ik ben met de reparatie bezig van deze tv.De primaire voeding wil niet opstarten.Als ik de gate van de thr 6670 losmaak start de voeding wel door.Ik heb deze ook vervangen en de diode's en tr 7671 vervangen maar dit heeft geen resultaat.Wie weet wat het probleem is met deze voeding.BVD voor jullie advies .Grt Toon.

Reply to
ToonH
Loading thread data ...

Op Tue, 05 Sep 2006 22:06:46 +0200, schreef ToonH:

De transistor 76712 moet de gate van 6670 naar massa trekken; gebeurt dit wel? De basis van deze transistor wordt ingestuurd via weerstand 3672 (10K); komt er wel spanning op deze weerstand?

Richard Rasker

--
Linetec Translation and Technology Services

http://www.linetec.nl/
Reply to
Richard Rasker

"Richard Rasker" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@linetec.nl...

Hallo er komt wel spanning op 3672 en de tr wordt ook aangestuurd.De spanning op de gate van de thyr. blijft echter hoog.Ik heb de thyr. vervangen maar het probleem blijft.Als ik pin 17 van de microprocessor losmaak dan start de tv wel op, maar als ik de antenne dan aansluit heb ik geen beeld.Is het mogelijk dat het niet doorstarten van de tv aan de micropr.liggen.Grt Toon.

Reply to
ToonH

Op Fri, 15 Sep 2006 21:07:48 +0200, schreef ToonH:

Die spanning moet ook hoog zijn in normaal bedrijf - ten opzichte van massa. Er mag echter geen spanning staan tussen gate en kathode.

De kathode hangt aan een voedingsuitgang die zo te zien iets van 8-10 volt moet doen (hieraan hangt ook een zenerdiode 6664 - kijk voor de zekerheid ook even of die geen sluiting vertoont). De gate van de thyristor kan hoog gestuurd worden via een RC-serieschakeling 2670 3670 (120pF, 30K) aan de wisselspanningskant van de 32V-uitgang van de voedingstrafo (waar ook de anode aan hangt), maar hoort ten opzichte van de kathode laag getrokken te worden via weerstand 3671 van 1K tussen de collector van 3672 en de thyristor.

Is die genoemde weerstand 3671 nog goed? Raak de weerstand niet aan, want ik heb meegemaakt dat die dingen door de mechanische druk ineens *wel* contact maken - meet dus direct tussen de collector- en gate-aansluitingen van de transistor en de thyristor. Andere mogelijke (doch tamelijk onwaarschijnlijke) verdachte is die 120pF-condensator (2670); als die sluiting maakt, werkt het allemaal ook niet goed.

Is dat dezelfde situatie als wanneer je de thyristor losmaakt? Of heb je dan wel beeld? En wat bedoel je met 'geen beeld'? Is er dan ook geen hoogspanning? Of verticale afbuiging? Kortom: zijn er dan dingen die het nog *wel* doen (geluid, reactie op AB)?

Als 'ie de voeding wel start, maar verder niks doet, zou ik zeggen dat het ding ergens door in de beveiliging gaat - maar ik kan zo onmogelijk zeggen waardoor.

Richard Rasker

--
Linetec Translation and Technology Services

http://www.linetec.nl/
Reply to
Richard Rasker

"Richard Rasker" schreef in bericht news: snipped-for-privacy@linetec.nl...

wil

voeding.BVD

dit

(LL4148 SMD)

Reply to
Henk van den Hof

"Henk van den Hof" schreef in bericht news:450c66da$0$2028$ snipped-for-privacy@text.nova.planet.nl...

Hallo heb rep.beëindigt na verder onderzoek toch microprocessor.Rep. wordt te duur Grt Toon.

Reply to
ToonH

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.