Udregne kondensatorstørrelse

Hey

Hvis jeg nu har en LED 20mA som jeg vil montere en kondensator på, hvor jeg vil have en smule efterglød på når forsyningen forsvinder, bare lige 1sek eller sådan noget, findes der så en snild måde hvorpå jeg kan udregne størrelse på kondensatoren ?

//Brian

Reply to
LED
Loading thread data ...

Du skal også have en modstand med, da en kondensator direkte over dioden ikke hjælper meget. Hvis dioden fx tænder ved 2.0Volt, så er den måske slukket allerede nede ved 1.9Volt.

Med en kondensator ladet op til fx 12Volt, og en modstand i serie på

500Ohm (giver 20mA ved 10Volt over modstanden), så vil der være efterglød i dioden medens den aflader fra 12V ned til noget over 2Volt.

Tiden det tager at aflade til 0.7 af startværdien er R*C, så 1000uF med

500Ohm giver en halv sekundt for at aflade fra 12V til 8Volt (0.7 * 12) (sådan cirka, da dioden snyder lidt i regnskabet). Gang med 0.7 et par gange mere, og der er gået yderligere et halvt sekundt et par gange mere

Det er vist ikke helt skævt, ellers er det jo bare at putte flere 100uF på, hvis det går for hurtigt. Har du kun 5V går det meget hurtigere, eller du skal have flere klodser på

Christen

Reply to
Christen Fihl

Det kommer nok ikke rigtigt til at virke på den måde, men det er relativt simpelt at lave med et par transistorer:

formatting link

--
  Flemming Frandsen - http://dren.dk - YAPH
  Medlem af hackerspacet i Århus: http://www.openspaceaarhus.dk/
Reply to
Flemming Frandsen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.