Register

Hvordan laver man egentlig et normalt flanke-styret (positiv flanke) register i gates? Altså det vil sige at når der kommer en opadgående flanke på et clock-input signal så bliver output lig med input...hvordan holder den dette output...?

Jan

Reply to
Jan Jensen
Loading thread data ...

Jan Jensen skriver:

Med en flip-flop (som igen laves af gates).

Klaus

Reply to
Klaus D. Mikkelsen

"Klaus D. Mikkelsen" skrev i en meddelelse news: snipped-for-privacy@du.kan.finde.den...

clock-input

output...?

Ja ok, men hvordan er denne flip.flop så opbygget? Link?

Reply to
Jan Jensen

Jan Jensen skriver:

formatting link
formatting link
formatting link

Klaus

Reply to
Klaus D. Mikkelsen

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.