PIC port programmering

Do you have a question? Post it now! No Registration Necessary

Translate This Thread From Danish to

Threaded View
Hej,

Jeg har meget lille stykke test kode, og jeg kan ikke forstå hvorfor port A
ben 0 toggler.
Det ser ud til at bitclead på pin 1 OGSÅ tager pin 0 med ned.

Hvorfor ?
-det er det eneste kode, der er i processoren, som er en PIC16F628


init
   bsf  STATUS,RP0   ; bank 1
   movlw b'11100010'   ; port direction on portA
   movwf TRISA
   bcf  STATUS,RP0   ; back to bank zero

;---- end of init code ----------------------------

test  bsf  PORTA,0
   nop
   bcf  PORTA,1
   nop
   bsf  PORTA,1
   goto test


Bo //Re: PIC port programmering
Hej Bo!

Kan det have noget at gøre med, at bl.a. PORTA.0 og PORTA.1 kan konfigureres
som komparator-inputs? Ja, jeg ved det ikke men det kunne jo være....

/Thomas

Quoted text here. Click to load it
ARe: PIC port programmering

Quoted text here. Click to load it
konfigureres

-jackpot.
Den kommer ud af reset med komparatoren enabled, og output fra komparatoren
læser jeg i stedet for benet. Derfor går det galt med en bsf og bcf, der jo
er en read-modify-write instruktion

Tak for ledetråden,.

Bo //
-atter en glad mandRe: PIC port programmering
Quoted text here. Click to load it
A


Efter reset af pic'en er comperatorene slået til, med denne stump kode kan
du lave det om så porta bliver til generel I/O

 movlw 0x07
 movwf cmcon

Koden placeres før tris

--
Hilsen
   Peter N Petersen
We've slightly trimmed the long signature. Click to see the full one.
Re: PIC port programmering

Quoted text here. Click to load it

Tak for hjælpen, jeg nåede lige at finde ud af det på basis af Thomas's mail
-og det VIRKER !!!

Bo //
Site Timeline