PIC port programmering

Hej,

Jeg har meget lille stykke test kode, og jeg kan ikke forstå hvorfor port A ben 0 toggler. Det ser ud til at bitclead på pin 1 OGSÅ tager pin 0 med ned.

Hvorfor ?

-det er det eneste kode, der er i processoren, som er en PIC16F628

init bsf STATUS,RP0 ; bank 1 movlw b'11100010' ; port direction on portA movwf TRISA bcf STATUS,RP0 ; back to bank zero

;---- end of init code ----------------------------

test bsf PORTA,0 nop bcf PORTA,1 nop bsf PORTA,1 goto test

Bo //

Reply to
Bo Bjerre
Loading thread data ...

Hej Bo!

Kan det have noget at gøre med, at bl.a. PORTA.0 og PORTA.1 kan konfigureres som komparator-inputs? Ja, jeg ved det ikke men det kunne jo være....

/Thomas

A
Reply to
Thomas Gajda Joergensen

"Bo Bjerre" skrev i news:403ca6a0$0$24700$ snipped-for-privacy@nntp03.dk.telia.net

A

Efter reset af pic'en er comperatorene slået til, med denne stump kode kan du lave det om så porta bliver til generel I/O

movlw 0x07 movwf cmcon

Koden placeres før tris

-- Hilsen Peter N Petersen

formatting link
Privat
formatting link
Firma

Reply to
15kw

konfigureres

-jackpot. Den kommer ud af reset med komparatoren enabled, og output fra komparatoren læser jeg i stedet for benet. Derfor går det galt med en bsf og bcf, der jo er en read-modify-write instruktion

Tak for ledetråden,.

Bo //

-atter en glad mand

Reply to
Bo Bjerre

Tak for hjælpen, jeg nåede lige at finde ud af det på basis af Thomas's mail

-og det VIRKER !!!

Bo //

Reply to
Bo Bjerre

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.