Hjemmelaget kjølefinner, bereining.

Klølefinner er oppgitt i antal grader/Watt.

Jeg ønsker å bereine egne kjølefinner:

Areal = lengde * bredde (*2, begge sidene). (Tykkelsen er tilfredstillene.)

Jeg finner "emissitivity, E, i en tabell; sort oljemaling = 0,92 - 0,96.

Neste trin i veiledningen går via et nomogram, og her "stopper det.

Det jeg ønsker er grader C/Watt/cm^2. Hvordan tenker jeg og hvordan bereiner jeg?

HM

Reply to
Harald Mossige
Loading thread data ...

Hejsa,

Gør ligesom producenten:

Afsætter kendt effekt vha. modstand, og måler temperaturstigningen på køleprofilen??

/C

Reply to
Claus

  1. Fordi jeg ikke har anvendelig måleutstyr.

  1. Fordi keg må foreta samme prosedyre hver gang utfordringen melder seg.

HM

Reply to
Harald Mossige

Prøv

formatting link

/A

Reply to
Anders F.

Harald Mossige skrev:

Hej Harald Her er et link til beregning af kølefinner.

formatting link

a. Husk termisk modstand mellem evt. washer og kølefinne. Husk kølepasta.

b. Området omkring transistoren skal være fuldstændigt plant uden grater.

c. Ved maling: tynd lag (det bedste er spraymaling). Afdæk det område hvor transistoren skal monteres. Brug evt. en kasseret komponent med samme hustype (maling har det med at ophobe sig ved huller.

M.v.h. Bjarne

Reply to
BjarneL

Jeg har undersøkt det programmet, men det løser på ingen måte mitt problem. Desuten synes jeg prisen er "i det høyeste laget", for et års bruk.

HM

Reply to
Harald Mossige

formatting link

Det ser ut til å være et bra program, men det ser ikke ut til at det fungerer med en enkelt kjøleflate, altså uten ribber.

Imidlertid fann jeg et diagram i "Elektronik ståbi", første utgave, 1967:

"X" aksen viser R-thK, 0,1 - 100 grader/W. "Y" aksen viser A/cm^2 opp til 1000cm^2

to skrålinjer, en for stillestående luft og en for luftstrøm.

Diagrammet forutsetter nlank Al. Her kan jeg multiplisere med "E" tror jeg, og jeg har svaret mitt. Svaret må selvsagt kontrollreines.

Ja.

Ja.

Er fabrikkfinish av Al. plater OK?

Sort spray bereinet for eksosanlegg på bil, her jeg brukt før.

Et godt råd.

HM

Reply to
Harald Mossige

Voltmeter, amperemeter og termoprobe.

Du kan kun regne dig frem til en termisk impedans der kan angives i træskolængder.

/Claus

Reply to
Claus

formatting link

re. Er fabrikkfinish av Al. plater OK?

Ja. Det jeg mener er bearbejdning af emnet (huller, fræsninger etc).

Reply to
BjarneL

Jeg ville tro der var gratis værktøjer der kunne bringe dig tæt på? Men de er måske fjernet siden jeg var der sidst....

Mvh. Anders

Reply to
Anders F.

ElectronDepot website is not affiliated with any of the manufacturers or service providers discussed here. All logos and trade names are the property of their respective owners.